top of page
Tjej_packlager.jpg

GDPR

Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter så som vilka uppgifter vi behandlar, för vilka ändamål och dina rättigheter.


Vilka uppgifter lagrar vi och varför?
Vi samlar in information från dig när du registrerar dig i vår kandidatbas. Den insamlade informationen inkluderar bland annat ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt personnummer och din adress.


Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det innebär att vi måste behandla dina personuppgifter.


Det finns flera olika skäl till att vi behöver samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.
Vi lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt och endast de personer som behöver dem har tillgång till de olika uppgifterna.


Aktuell versionen av denna integritetspolicy finns alltid tillgänglig via hemsidan. Ej väsentliga ändringar av denna kommer inte att kommuniceras på annat sätt än via hemsidan.

 

Din rätt till dina personuppgifter
Du har rätt att en gång per år begära ett kostnadsfritt registerutdrag, d.v.s få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Begäran ska vara skriftlig och signerad och skickas till huvudkontoret, se adress under kontaktuppgifter.


Du kan även begära att dina personuppgifter kompletteras eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas. Denna begäran kommer alltid att först prövas mot gällande lagar och bestämmelser som påverkar och kan begränsa dessa rättigheter. Notera att om du väljer att inte lämna eller att återkalla ditt samtycke till oss är det inte säkert att vi kan tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig.


Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Pima Bemanning & Rekrytering AB. Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det föreskrivs i lag eller förordning.

bottom of page